0225 2641 629

Cho mượn thiết bị

Một số thiệt bị đã sản xuất từ lâu, không phổ dụng hoặc mang từ nước ngoài về, do vấn đề linh kiện, thời gian sửa chữa có thể cần nhiều hơn. Để không xáo trộn sinh hoạt thường nhật, với các thiết bị như nồi cơm, bếp từ, máy xay, tủ lạnh,…  chúng tôi có sẵn các thiết bị này cho khách hàng mượn sử dụng trong thời gian sửa chữa.