0225 2641 629

Cung cấp giải pháp, sản xuất, cải hoán thiết bị

Trong xu thế thay đổi nhanh chóng công nghệ, sản phẩm đặt ra yêu cầu dây truyền phải điều chỉnh, bổ sung các tính năng, thết bị để đáp ứng sản xuất. Chúng tôi đã có nhiều năm cung cấp dịch vụ này cho các công ty đa quốc gia.

Chúng tôi chủ động hợp tác với các bạn để đưa ra thiết kế, giải pháp đáp ứng hầu hết các yêu cầu:

– Điều chỉnh, cải tạo, bổ sung tính năng, thay thế thiết bị đáp ứng với quy định, hạ tầng, dây truyền, công năng sử dụng phù hợp các yêu cầu mới.

– Hoán cải, thay thế các thiết bị, linh kiện đơn vị sản xuất (hãng) đã dừng cung cấp hoặc không còn phù hợp.

– Làm tăng giá trị sử dụng của thiết bị đồng thời giữ gìn các giá trị thương hiệu bằng cách cung cấp dịch vụ và phụ kiện theo tiêu chuẩn cao nhất.

Là đơn vị địa phương, chúng tôi có nhiều lợi thế giúp bạn nhận được nhiều ưu đãi như thuế, vận tải, thời gian, nhân công, dịch vụ sau bán hàng ….

Chúng tôi cũng thiết kế, sản xuất các thiết bị dùng để thử nghiệm, mô phỏng, trưng bày, giới thiệu, toàn bộ hoặc một phần sản phẩm, từ bo mạch điện tử tới vỏ thiết bị.