0225 2641 629

Sửa chữa thiết bị phòng thí nghiệm

Thiết bị phòng thí nghiệm bị hỏng hoặc ngừng hoạt động là không tránh khỏi. Bạn cần khôi phục chúng lại ngay để giữ cho nhà máy sản xuất không bị gián đoạn. Dịch vụ của chúng tôi giúp bạn làm việc đó. Đôi khi nó còn nhanh hơn cả việc mua mới một thiết bị thay thế và tiết kiệm cho bạn một khoản không nhỏ.