0225 2641 629

Sửa chữa thiết bị điện tử y tế

Các thiết bị này, tỉ lệ sửa chữa thành công không cao chủ yếu do các yếu tố xuất phát từ nhà sản xuất như:

– Không có phụ tùng thay thế để sửa chữa và bảo trì

– Không có hướng dẫn kỹ thuật

– Không có hỗ trợ kỹ thuật từ nhà sản xuất

Song cũng nhiều thiết bị đã được sửa chữa, phục hồi tốt bằng các linh kiện rời thay vì cụm linh kiện. Phương pháp sửa chữa này giúp chi phí sửa chữa giảm đáng kể, thiết bị được giải phóng nhanh chóng.