0225 2641 629

Sửa chữa thiết bị phòng thí nghiệm – đo lường – thử nghiệm

Dịch vụ sửa chữa được bắt đầu với sự tư vấn của các nhân viên giàu kinh nghiệm để có giải pháp nhanh và hiệu quả. Các phản ánh về tình trạng thiết bị được chúng tôi ghi nhận đầy đủ. Khi sửa chữa, chúng tôi tập trung vào việc thay thế từng linh kiện […]