Chúng tôi xây dựng một doanh nghiệp hoạt động có trách nhiệm, nhân viên có đạo đức và tính tuân thủ cao. Luôn ý thức và phấn đấu là người đồng hành, cùng duy trì hoạt động ổn định và liên tục hệ thống của bạn. Được thành lập và hoạt động từ năm 2004, cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các loại thiết bị Điện – Điện tử – Điện tự động hóa – Điện lạnh – Đo lường và Phòng thí nghiệm.